Pensioenen Groen Links

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

Groen links heeft ons in de discussie over de pensioenwet die in december werd aangenomen, behoorlijk verbaasd. De partij nam aan de vooravond van de debatten een stevig kritisch standpunt in. Naar onze mening kon dit alleen leiden tot afwijzen van de pensioenwet, maar uiteindelijk ging Groen Links om en steunde het kabinet Rutte in het verslechteren van het pensioenstelsel. Groen Links nam uiteindelijk kritiekloos de verhalen over van de overheidsadviseurs. We hadden een meer onafhankelijke positie verwacht en een sterkere visie. Mede dank zij de steun van Groen Links zullen de aanvullende pensioenen de komende 15 jaar behoorlijk in koopkracht dalen. Daarom krijgt Groen Links een rode duim omlaag. De partij kan punten winnen door de organisaties van gepensioneerden bij de besluitvorming te betrekken en ouderen dus serieuzer te nemen.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt Groen Links

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Voor het pensioenstandpunt van Groen Links keken we naar de site van deze partij en we vonden daar dit artikel van tweede kamerlid Jesse Klaver

Groen Links: pensioen is uitgesteld loon
Een pensioen is eigenlijk ingehouden loon, dat later wordt uitgekeerd als aanvulling op de AOW. GroenLinks wil er voor zorgen dat pensioenen ook op de lange termijn de grillen van financiële markten kunnen doorstaan. GroenLinks maakt zich zorgen over de pensioenen. Pensioenfondsen kampen met problemen vanwege te lage dekkingsgraden. En hoewel hierdoor kortingen dreigen, is het van belang dat pensioenfondsen zich niet ten onrechte “rijk rekenen” via de 'rekenrente' (de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken als ze berekeningen maken voor de toekomst). Het kunstmatig hooghouden van de rekenrente is geen optie. Hiermee wordt immers de rekening bij toekomstige generaties gelegd.

Ons commentaar:
In onze visie rekenen pensioenfondsen zich niet “rijk”, maar rekent Groen Links de pensioenfondsen “arm”. Zelfs tijdens de crisis steeg de pensioenspaarpot van 800 miljard naar 1400 miljard. Nog kortgeleden konden we in het journaal zien dat de pensioenfondsen miljardenwinsten maken en rendementen variërend van 7 tot 14%. Groen Links heeft zich door de adviseurs van het kabinet Rutte een veel te somber beeld laten aanpraten.

-----------------------

Groen Links: compensatie voor ouderen
Wel wil GroenLinks mensen met een klein aanvullend pensioen, tot 10.000 euro, financieel compenseren voor eventuele pensioenkortingen. Ouderen hebben immers geen mogelijkheden meer om hun inkomsten na pensioneren te vergroten.

Ons commentaar
Dit juichen wij toe, het geeft toch nog blijk van compassie met (sommige) burgers die slachtoffer worden van de wijzigingen in de pensioenwet die door Groen Links zijn gesteund. Overigens heeft Groen Links deze belofte van compensatie voor zover we kunnen nagaan niet waargemaakt bij de laatste wetswijziging.

---------------------------

Groen Links: meer flexibiliteit
Daarnaast wil GroenLinks het pensioenstelsel moderniseren. Op dit moment is het pensioensysteem te star. GroenLinks vindt dat je carrière moet kunnen meebewegen met je levensloop. Het is daarom noodzakelijk dat het pensioenstelsel flexibeler wordt. Dan wordt het bijvoorbeeld mogelijk om aan het begin van je loopbaan sneller pensioen op te bouwen, zodat het later mogelijk is om verlof op te nemen.
Ook is het niet meer van de tijd dat je werkgever voor jou bepaalt bij welk pensioenfonds je zit. Mensen zouden hierin veel meer keuzevrijheid moeten krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een pensioenfonds dat kiest voor groene, of maatschappelijke investeringen. Ook dwingt dit pensioenfondsen meer te concurreren, waardoor de uitvoeringskosten zullen dalen.

Ons commentaar
Het is positief, dat Groen Links zoekt naar mogelijkheden om het pensioenstelsel te verbeteren. Hoewel Groen Links ook kritiek heeft op de pensioenfondsen kunnen we uit deze formulering afleiden, dat pensioenfondsen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen.

----------------

Groen Links: minder belastingvrijstelling voor hogere inkomens
Tot slot kan het pensioenstelsel nog veel eerlijker. Werknemers kunnen elk jaar belastingvrij een bedrag sparen voor hun pensioen. De hoogte van de belastingvrijstelling is afhankelijk van de pensioenregeling en de hoogte van je inkomen. GroenLinks wil deze belastingvrijstelling beperken voor de hogere inkomens boven de 50.000 euro per jaar. De besparing die hiermee gepaard gaat, kan ingezet worden om iedereen een hoger pensioen te laten opbouwen door het opbouwpercentage te verhogen naar 2%.

Ons commentaar
We zijn niet tegen discussie over dit soort onderwerpen, maar betrek er de mensen bij die het aangaat. 
Tot nu toe worden organisaties van gepensioneerden niet heel serieus genomen. De eerste en tweede kamer brachten eind vorig jaar veranderingen aan, zonder te luisteren naar belangrijke geluiden uit de samenleving.

---------------

Groen Links: eerlijke verdeling tussen jong en oud
Ook de doorsneepremie leidt tot oneerlijke inkomensoverdrachten tussen jong en oud, en tussen laag- en hoogopgeleid. Daar wil GroenLinks van af. ZZP’ers moeten meer toegang krijgen tot het sparen van pensioen. Op deze wijze kunnen alle groepen in Nederland sparen voor een goede oudedagsvoorziening

Ons commentaar:
Onder het begrip doorsneepremie wordt de totale pensioenpremie verstaan die door de werkgever wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Onderscheid in bijdrage op grond van leeftijd, geslacht of gezondheid is daarbij niet toegestaan. Voor iedereen wordt bij een doorsneepremie dus dezelfde pensioenpremie betaald. Zo wordt het ook voorgeschreven in de Europese wetgeving voor gelijke behandeling. De huidige doorsneesystematiek is ontstaan in een situatie dat het aantal jongere en oudere werknemers redelijk in balans was en werknemers langdurig bij hetzelfde bedrijf werkten. Zowel leeftijdsopbouw als arbeidsmarkt zijn drastisch veranderd. Dat is een goede reden om opnieuw naar de systematiek van de doorsneepremie te kijken. Maar niet vanuit het tevoren vastgestelde standpunt dat jongeren op dit moment betalen voor het pensioen van ouderen. Zo wordt een sfeer geschapen die niet erg productief is: jongeren worden tegen ouderen opgezet.
Voor zover er in de dekking van pensioenfondsen problemen zijn ontstaan, komt dat omdat de overheid in het verleden premies willens en wetens heeft “gedempt”. Het is een versluierend woord voor: verlaagd. Nu dat negatieve gevolgen blijkt te hebben, is het niet fair om dat de gepensioneerden te verwijten of om daarvan de rekening bij de gepensioneerden te deponeren. 
Reageer op dit item