Pensioenen SP

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

De SP schaart zich niet in het koor, dat ach en wee roept over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Het is ook niet nodig, want de pensioenspaarpot groeide de afgelopen jaren –dus ook tijdens de crisis_ van 800 miljard naar 1200 miljard en verder. De SP vindt dat de situatie rond de pensioenen niet zo somber moet worden voorgesteld en wil niet, dat gepensioneerden er in koopkracht op achteruit gaan. Dit was de inbreng van de SP tijdens de debatten over wijziging in het pensioenstelsel. Inmiddels weten we dat deze wijzigingen per 1 januari 2015 tegen de zin van de Socialistische Partij toch zijn doorgevoerd. Gepensioneerden leveren daardoor de komende 10 jaar fors aan koopkracht in en jongeren krijgen niet het pensioen waarop ze rekenden. De SP heeft zich tegen deze plannen verzet.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt SP

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

We hebben geen gedetailleerde standpunten van de Socialistische Partij (SP) gevonden. Wel een aantal opmerkingen van de woordvoerder sociale zaken van de SP, Paul Ulenbelt. Ze komen hierop neer:

Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg belangrijk, voor de gepensioneerden van nu, maar ook voor werkenden en jongeren die sparen voor later.

Ons commentaar:
Mee eens

SP: Het verlagen van onze pensioenopbouw is potverteren voor gevorderden
Wij vinden dat pensioenfondsen zich niet te rijk moeten rekenen. De reserves moeten op orde zijn zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het pensioen op orde is. Maar pensioenfondsen moeten ook niet gedwongen worden zich arm te rekenen waardoor ouderen onterecht gekort worden.

Ons commentaar:
De pensioenfondsen worden gedwongen met een lage rente te rekenen van 1 tot 2%. Dat voedt het idee dat het slecht gaat met de pensioenfondsen. Maar in werkelijkheid maken ze al 50 jaar een gemiddeld rendement van 7%. Het gaat met de pensioenfondsen minder slecht dan de overheid doet voorkomen.

SP: eerder stoppen met werken moet mogelijk zijn
De SP vindt dat mensen die jarenlang (fysieke of geestelijk) zwaar werk hebben verricht op tijd met pensioen moeten kunnen. Wij willen het daarom voor deze werknemers mogelijk maken om eerder te stoppen met werken.
Wat de SP betreft is het veel slimmer om de werkloosheid onder oudere werknemers aan te pakken dan de AOW-leeftijd snel te verhogen. Daarom blijft de AOW-leeftijd in ieder geval tot 2020 gewoon 65 jaar.

----------------------

SP:  Paul Ulenbelt: ‘Nieuwe pensioenplannen funest voor jong en oud’
‘Door de nieuwe pensioenregels zullen zowel ouderen als jongeren er wéér op achteruit gaan.’ Dit stelde SP-Kamerlid Paul Ulenbelt maandag tijdens het debat over het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels zorgen ervoor dat pensioenfondsen in tijden van economische voorspoed de pensioenen minder snel mogen indexeren. Hierdoor neemt de koopkracht van gepensioneerden verder af en wordt het pensioen van werknemers steeds minder waard.
De afgelopen weken ontving de SP stapels brieven en emails van mensen die zich grote zorgen maken om hun pensioen. Ulenbelt: ‘Deze mensen maken zich terecht zorgen. De afgelopen jaren zijn veel pensioenen achtergebleven bij de prijsstijgingen. Door de plannen van de coalitie en de neppositie zal de kans dat de pensioenen worden verhoogd nog veel kleiner worden. Dit is funest voor de pensioenen van werknemers en voor jongeren die een pensioen op gaan bouwen.’
Ulenbelt keerde zich tijdens het debat tegen de regels waardoor pensioenfondsen zich arm moeten rekenen. ‘Pensioenfondsen hebben ruim 1000 miljard euro in kas en moeten nu de reserves zodanig laten toenemen dat dit ten koste gaat van de pensioenen die uitgekeerd worden. Natuurlijk is zekerheid belangrijk, maar dit gaat veel te ver en is onnodig. Een snelweg maak je toch ook niet veiliger met zeven vangrails langs de rijbaan?’ 
Reageer op dit item