PVV

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
De PVV blinkt uit door een superkort verkiezingsmanifest, waarin over de visie van de PVV op de aanvullende pensioenen weinig wordt gezegd. We vroegen deze partij per mail om een toelichting, maar kregen daarop geen reactie. 

Afgelopen vier jaar
We moeten het dus doen met het stemgedrag van de PVV in de achterliggende verkiezingsperiode. 
De PVV stemde tegen de nieuwe pensioenregels, die in de ogen van de organisaties van gepensioneerden nadelig uitpakken voor de aanvullende pensioenen en steunde initiatieven om de pensioenen op niveau te houden. 
Bij de algemene beschouwingen van 2016 in de Eerste Kamer steunde de PVV een motie van 50PLUS waarin de regering wordt gevraagd alles te doen om korting op de pensioenen te voorkomen. 

Standpunten in het kort:
•    Behoud van het huidige pensioenstelsel
•    Verhogen van de rekenrente: dat is de rente waarmee pensioenfondsen moeten berekenen of ze genoeg geld in kas hebben om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Als de rekenrente wordt verhoogd staan de pensioenfondsen er beter voor, zijn kortingen niet nodig en kan er compensatie gegeven worden voor gestegen prijzen.
•    AOW-leeftijd terug naar 65

De PVV voerde als oppositiepartij een pensioen-vriendelijk beleid en krijgt om die reden een groene duim.

  
Reageer op dit item