SGP

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
De SGP doet mee in het koor van de pensioenpessimisten, die vinden dat ons huidige pensioenstelsel niet meer betaalbaar is. De SGP vindt dat er een hervorming van het stelsel moet komen en dat daarin de belangen van de generaties evenwichtig tegen elkaar afgewogen moeten worden. 
Daarom heeft de SGP ingestemd met een geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. De partij wil gepensioneerden de gelegenheid geven een deel van het pensioengeld te gebruiken voor aflossing van de hypotheek. 
Deze partij wil de collectieve elementen in het pensioenstelsel behouden: gezamenlijk beleggen en collectief delen van risico’s op arbeidsongeschiktheid, op stijgende levensverwachting en op langer leven dan gemiddeld. 
Nergens lezen we welk einddoel de partij voor ogen heeft, hoe hoog een redelijk aanvullend pensioen moet zijn, welke belastingfaciliteiten wel of niet blijven bestaan als het om pensioensparen gaat.
De SGP signaleert verder dat het slecht gesteld is met het vertrouwen in het pensioenstelsel door beloftes die pensioenfondsen niet waar konden maken. 
Wij tekenen daarbij aan, dat het feit dat pensioenfondsen hun beloftes niet konden waarmaken mede veroorzaakt wordt door overheidsbeleid, dat door SGP mede werd ondersteund. We noemen dat self-fulfilling prophecy. 

De SGP vindt pensioenopbouw door zzp-ers een goede zaak, maar wil die groep geen verplichting opleggen. Verder worden we van de pensioenparagraaf op de site van deze partij niet veel wijzer.

De afgelopen 4 jaar
Omdat de pensioenparagraaf van de SGP niet uitblinkt in helderheid is het interessant om te kijken naar het feitelijke gedrag in de achterliggende 4 jaar.
De partij ondersteunde het zogenaamde Pensioenakkoord, dat in de praktijk voor gepensioneerden nadelig bleek uit te werken. 
Het stelde de pensioenen niet veilig, maar maakt het noodzakelijk dat er in de toekomst op de pensioenuitkeringen misschien moet worden gekort. De SGP vindt het voor de economie een goede zaak dat de pensioenopbouw daalt, waardoor ook de premies verlaagd kunnen worden. Dat klinkt meer als een economische dan een sociale redenering.

Bij de beschouwingen in de Eerste Kamer (2016) keerde de SGP zich tegen een voorstel van 50PLUS om maatregelen te nemen om kortingen op pensioenuitkeringen te voorkomen. De SGP hielp het kabinet Rutte aan een meerderheid, waardoor het kabinet op 1 januari 2015 de pensioenregels kon wijzigen.  De nieuwe regels bleken nadelig uit te pakken voor gepensioneerden.. 

Standpunten in het kort:
•    Gepensioneerden moeten een deel van hun pensioenopbouw kunnen gebruiken voor het afbetalen van hun huis.
•    AOW-leeftijd moet flexibel worden, zodat mensen met 65 jaar kunnen stoppen.
•    Collectiviteit in het stelsel wordt gehandhaafd.
•    Belangen van jong en oud moeten evenwichtiger worden afgewogen.

De SGP krijgt een rode duim omlaag 
Reageer op dit item