SP

donderdag 2 maart 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
In het verkiezingsprogramma van de SP wordt opgemerkt dat deze partij de pensioenen voor jong en oud wil veilig stellen en dat de partij de systematiek waarmee de dekkingsgraad van pensioenen wordt vastgesteld wil wijzigen.  Het is maar een kort zinnetje. Om meer te weten te komen over de visie van de SP hebben we vooral gekeken naar de standpunten die de partij in de achterliggende oppositieperiode heeft ingenomen.

Afgelopen 4 jaar
De SP wil af van het systeem dat pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen aan de hand van de huidige “rekenrente”. 
Omdat deze rekenrente op een historisch laag punt staat is er geen geld om de pensioenen aan et passen aan de prijsstijging en dreigen zelfs kortingen op de pensioenuitkeringen. Als het aan de SP ligt worden pensioenfondsen niet langer verplicht om deze kunstmatig lage rente te gebruiken om de toekomstige pensioenverplichtingen te berekenen. De SP wil zowel jongeren als ouderen een goed aanvullend pensioen garanderen. 
De mogelijkheid om pensioenpremie af te trekken van de belasting wordt gemaximeerd.

Bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer in 2016 steunde de SP een motie van 50PLUS waarin de regering werd gevraagd om maatregelen te treffen waarmee korting op pensioenen kan worden voorkomen. De partij stemde ook tegen de nieuwe pensioenregels die in januari 2015 van kracht werden en tot gevolg hebben dat aanvullend pensioenen al lange tijd niet meer aangepast worden aan de prijsstijging of dat zelfs pensioenkortingen misschien nodig zijn.

Standpunten in het kort:
•    Geen grote pensioenhervorming
•    Collectiviteit en solidariteit blijven behouden.
•    Afschaffing van de rekenrente, waarmee nu de soliditeit van pensioenfondsen wordt berekend. Er moet een andere rekensystematiek voor in de plaats komen.
•    AOW-leeftijd moet flexibel worden.

De SP krijgt een groene duim omhoog 
Reageer op dit item