Stelselherziening nadert zijn voltooiing

vrijdag 21 september 2018
Thema's:  Blog

Terwijl we er in de openbaarheid weinig van horen, krijgt de hervorming van het pensioenstelsel via overleg in achterkamertje toch langzaam zijn definitieve vorm. Conclusie in hoofdlijnen: het pensioenstelsel gaat lang niet in zo’n ernstige vorm over de kop als het kabinet zou willen. Het lijkt nu meer te gaan over de vraag hoe minister Koolmees zonder al te groot gezichtsverlies zijn aftocht dekt.

Stand van zaken
De stand van zaken op dit moment, zoals beschreven door Martin Visser op de website van De Telegraaf

  • het persoonlijke pensioenpotje is weg. Minister Koolmees moet dit accepteren wil hij met de vakbeweging on speaking terms blijven.
  • de sociale partners blijven binnen dit pensioenstelsel aan de knoppen draaien.
  • DNB wilde af van de mogelijkheid om tegenvallers in de tijd uit te smeren, negatieve buffers zouden in de visie van het kabinet verboden moeten worden. Deze eis is langzaam naar de achtergrond verdwenen. Volgens De Telegraaf ziet het ernaar uit dat het definitieve pensioenakkoord straks wel degelijk die afschuifmogelijkheid bevat.

Volgens Telegraaf-commentator Martin Visser wordt met al deze wijzigingen voorgesorteerd op een pensioenakkoord dat op belangrijke onderdelen afwijkt van het regeerakkoord. 
Reageer op dit item