Telegraaf: pensioenfondsen in opstand tegen de rekenrente

vrijdag 27 september 2019
Thema's:  Blog

Het ziet er naar uit dat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot met zijn pleidooi om snel en doortastend op de pensioenen te korten zijn hand heeft overspeeld. Bestempelde de FNV deze week onderbouwing van dat pleidooi als ‘onzin’, nu lijken ook de grote pensioenfondsen in verzet te komen tegen de harde lijn van DNB die daarin wordt gesteund door ex-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. 

Gesloten bolwerk
Dat is opmerkelijk omdat pensioenbestuurders in het algemeen een gesloten bolwerk van stilzwijgen vormen. Door tegen het beleid van DNB in te gaan maken ze zich niet populair, terwijl ze om een bestuurlijke functie te kunnen uitoefenen afhankelijk zijn van goedkeuring van de toezichthouder.

Goede rendementen
De Telegraaf meldt dat het ABP en enkele andere grote pensioenfondsen willen dat minister Koolmees de strenge regels voor pensioenfondsen versoepelt. Die strenge regels zorgen ervoor dat verschillende pensioenfondsen volgend jaar op hun uitkeringen moeten korten. En dat is volgens Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP niet nodig.  De meeste pensioenfondsen maken voldoende rendement. Probleem is dat deze goede rendementen door de gebruikte rekensystematiek onvoldoende worden meegeteld in het berekenen van de dekkingsgraad. Daarvoor wordt de rekenrente als uitgangspunt genomen. Die staat op dit moment, mede door beleid van de Europese Centrale Bank, bijna op 0. De feitelijke rendementen zijn hoger: 5 tot 7%. De president van DNB evenwel houdt vast aan de geldende rekensystematiek waardoor pensioenfondsen er ogenschijnlijk slechter voorstaan dan overeenkomt met de werkelijkheid.

Niet uit te leggen
Volgens ABP-bestuurder Corien Wortmann is dat ‘niet uit te leggen’. Ze wijst erop dat het pensioenvermogen in 10 jaar is verdubbeld, maar dat de gepensioneerden daarvan geen cent ontvangen. In een gesprek met De Telegraaf (27 september 2019) zegt ze dat de door DNB omarmde rekenregels snel op de helling moeten.
ABP en 4 andere pensioenfondsen stellen minister Koolmees dan ook voor om de strenge spelregels zo snel mogelijk te versoepelen. Ze willen dat behalve de rekenrente ook de werkelijke rendementen van pensioenfondsen worden betrokken bij het vaststellen van de dekkingsgraad. Als dat gebeurt zijn vermoedelijk kortingen niet nodig.

Kritiek neemt toe
Het aantal deskundigen dat kritiek heeft op de gebruikte rekenmethode is de afgelopen maanden snel gegroeid. DNB-president Klaas Knot leek in de interviews die hij de afgelopen week gaf doof voor de kritiek en houdt vast aan zijn pleidooi dat pensioenkortingen nodig zijn, ondanks het feit dat het totale pensioenvermogen is gestegen tot bijna 1500 miljard euro. Sinds de economische crisis van 2008 is dat vrijwel een verdubbeling. Als de berichtgeving van De Telegraaf klopt dan lijkt het op een vertrouwensbreuk tussen De Nederlandsche Bank en de 5 pensioenfondsen, waarvan door De Telegraaf alleen het ABP met name wordt genoemd.

 

 28-09-2019 15:19

Rekenrente is te zot voor woorden Elke b..l wet dat als de rente laag is, de beleggingen een hoog rendement hebben en vice versa, Rekenrente is dus totale nonsens. Kenmerkend voor de kwalliteit van ons bestuur....

28-09-2019 08:29

Zal het dan eindelijk lukken?

28-09-2019 05:21

Ik vetmoed zo dat DNB al dreigende telefoongesprekken heeft gehad metbde voorzitter van PfzW dhr Borghoff (sorry als de naam niet helemaal goed is) want die heeft plotseling zijn mening kennelikk gewijzigd . Want hij wil nu opeens de (kortings)pijn in 1 keer nemen. Ik vind dit een verdachte meningswijziging, zou hij gechanteerd zijn, bedreigd door of namens DNB? Want DNB heeft 6 petten op w.o. de benoeming en ontslag van fondsbestuurders.

27-09-2019 20:27

Nou laat Klaas Knot maar op stappen weg met die man

27-09-2019 19:02

Door uitspraken van Knot en Rutte zorgen zij o.a. voor het ontstaan van een tweedeling tussen jong en oud. En dat omwille van het doordrukken van de eigen visie. Het heeft heel lang geduurd dat de fondsbesturen hun eigen mening namens de gepensioneerden uitspreken. En nu de poot stijf houden en voor de eigen gepensioneerden opkomen.

 
Reageer op dit item