Vakcentrale VCP niet zomaar akkoord met afschaffen doorsneepremie.

vrijdag 8 juni 2018
Thema's:  Blog

In het uitgelekte conceptakkoord over de herziening van het pensioenstelsel ligt volgens de Vakcentrale VCP teveel het accent op verlaging van de AOW-leeftijd en de regelingen voor vroegpensioen. Daardoor is er te weinig aandacht voor de bezwaren die kleven aan de afschaffing van de doorsneesystematiek..

Wie betaalt de rekening?
De VCP vreest, dat de negatieve gevolgen van het afschaffen van de doorsneepremie niet opwegen tegen de voordelen. Afschaffen van de doorsneesystematiek wordt overwogen, omdat deze manier van rekenen jongeren zou benadelen. Aan het afschaffen zit een stevig prijskaartje, dat niet alleen bij de werkenden neergelegd mag worden, vindt de vakcentrale. Ook de overheid moet bereid zijn een deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

Ook KNVG en NVOG maken een voorbehoud
Eerder lieten de gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG al weten, dat er geen sprake kan zijn van een akkoord als ouderen niet zelf en rechtstreeks bij het overleg daarover betrokken worden.16-06-2018 22:19

Mee eens er wordt met ouderen al lang geen rekening gehouden.

 
Reageer op dit item