Vereniging Pensioenverlies claimt achtergehouden pensioengeld

woensdag 25 september 2019
Thema's:  Blog

De kabinetten Lubbers I, II en III hebben in de tachtiger jaren de overheidsfinanciën op orde gebracht door geld achter te houden dat voor ambtenarenpensioenen was bedoeld. Zo werden gaten in de begroting gedicht. Daarmee vond de grootste pensioenroof uit de geschiedenis plaats. Het wordt tijd dat dit geld wordt terugbetaald. Dat schrijft pensioendeskundige Rob de Brouwer op zijn website pensioenfeiten.nl. 

80 Miljard ontbreekt
Naar schatting was met dit besluit zo’n 32 miljard euro gemoeid. Gerekend naar de huidige stand, waarbij het geld meer dan twintig jaar zou hebben gerendeerd, ontbreekt in de belegde middelen van het ABP een bedrag van minstens 80 miljard euro. Was dat geld er nu nog geweest, dan zou het ABP niet voor de noodzaak staan om te korten op de pensioenen, aldus Rob de Brouwer.

Doneren
Samen met een aantal sympathisanten heeft hij de Vereniging Pensioenverlies opgericht. Die vereniging wil de staat aansprakelijk stellen voor het achterhouden van dit geld. Om te kunnen procederen zal een fonds worden gevormd waaruit de kosten worden gedekt. De Vereniging roept sympathisanten op om de procedure tegen de staat mogelijk te maken door daarvoor geld te doneren.

Meer weten? Ga naar deze site.

  
Reageer op dit item