Verhoging pensioenen? Vergeet het maar!

donderdag 26 mei 2016
Thema's:  Blog

Gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben sinds 2008 een koopkrachtachterstand opgelopen van 7%. Dat zal ook de komende jaren niet veranderen. Dat zegt de Rabobank in een analyse van de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen, waarvan het resultaat zojuist is gepubliceerd

Gepensioneerden leveren fors in
De aanvullende pensioenuitkering bedroeg in 2015 gemiddeld 11.000 euro op jaarbasis. Dat is 850 euro per jaar minder dan pensioengerechtigden zouden hebben ontvangen  wanneer de uitkeringen waren aangepast aan de prijsinflatie

Herstel duurt lang
Pensioenfondsen hebben zich nog maar in beperkte mate hersteld van de schade die ze door de financiële crisis van 2008 hebben opgelopen, aldus de Rabobank.

Dekkingsgraad daalt meer en meer
De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen was in het laatste kwartaal van vorig jaar 104%. Het betekent dat de pensioenfondsen op dat moment maar net over voldoende middelen beschikten om toekomstige uitkeringen te kunnen garanderen.
De dekkingsgraad is de afgelopen maanden nog verder gedaald, waardoor sommige pensioenfondsen mogelijk gedwongen zijn om volgend jaar op pensioenuitkeringen te korten, omdat ze anders op termijn in problemen komen.

Gepensioneerden dupe van het monetaire beleid
De daling van de dekkingsgraad is o.a. het gevolg van de lage rente. Die rente is zo laag mede door het beleid van de Europese Centrale Bank, dus het resultaat van politieke besluitvorming.  Zou die rente bijvoorbeeld 4% zijn, dan zouden de Nederlandse pensioenfondsen er prima voorstaan. Gepensioneerden ondervinden daarmee de gevolgen van het beleid dat centrale banken uitstippelen en van het wereldwijde spaaroverschot, aldus de Rabobank. Volgens de bank zal deze situatie nog lange tijd blijven bestaan.

Het kan ook anders
De dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt dus sterk beïnvloed door beleid van de overheid. Die bepaalt dat de pensioenfondsen voor het uitrekenen van hun toekomstige verplichtingen moeten uitgaan van een vaste, door de overheid bepaalde rekenrente.
Critici van dit beleid vinden deze rekenrente onrealistisch laag. Hij is in Nederland lager nog dan in de rest van Europa. Dit leidt tot het verwijt, dat De Nederlandsche Bank de positie van pensioenfondsen negatiever afschildert dan eigenlijk nodig zou zijn.
Deze kanttekening is overigens niet in het rapport van de Rabobank te lezen, maar mag u zien als een toevoeging van de redactie van Loon voor Later.

Vermogen is tijdens de crisis gegroeid
Volgens het Raborapport hebben pensioenfondsen door de financiële crisis aanvankelijk verliezen geleden op hun belegde vermogen in aandelen (aandelen vormen 1/3 van de bezittingen van een gemiddeld fonds), maar dat verlies is volgens de Rabobank in de jaren daarna ruim goed gemaakt. Door de dalende rente stijgt bijvoorbeeld de marktwaarde van obligaties (overheidsleningen) en daardoor wordt de positie van pensioenfondsen weer versterkt.

Langer leven heeft zijn prijs
De stijgende levensverwachting is van negatieve invloed op de dekkingsgraad van pensioenfondsen, aldus de Rabobank. Mensen leven langer, waardoor pensioenfondsen langer moeten uitkeren.

Kanttekening Loon voor Later
De problemen rond het pensioenstelsel geven aanleiding tot een discussie over een nieuwe pensioenstelsel. Daarbij gaan veel pleidooien in de richting van een meer persoonlijk pensioen, al dan niet met collectieve elementen. Kenmerk van een persoonlijk pensioen is dat de uitkering niet is gegarandeerd en er meer ruimte is voor persoonlijke beslissingen. Er bestaan ook zorgen over die wijziging.
Bijvoorbeeld, dat veel mensen de kennis ontberen om zelf beslissingen te nemen over de manier waarop ze hun toekomstige pensioen willen regelen of geen zin hebben zich daarin te verdiepen. Bovendien bestaat de vrees dat het loslaten van gezamenlijkheid en solidariteit het nieuwe pensioensysteem uiteindelijk in de uitvoering duurder maken, waardoor er minder geld naar de verzekerden gaat. Boven zal mogelijk de marktwerking in de pensioensector een grotere rol gaan spelen met alle nadelen die er aan marktwerking zijn verbonden, zoals de behoefte van aanbieders van commerciële producten om hun winst te maximaliseren ten koste van de pensioendeelnemer en het ontstaan van een groot, onoverzichtelijk aanbod aan pensioenproducten.

Wilt u het hele onderzoek van de Rabobank lezen, ga dan naar deze link:
https://economie.rabobank.com/publicaties/2016/mei/aangescherpte-regels-en-lage-rente-belemmeren-indexatie-pensioenen/ 
Reageer op dit item