Verloskundige eist voor rechter verbod op korting.

vrijdag 11 november 2016
Thema's:  Blog

De rechter in Tilburg doet 1 december uitspraak in een zaak die een gepensioneerd verloskundige heeft aangespannen tegen haar pensioenfonds. Ze eiste in kort geding een verbod op korting van haar pensioenrechten. Ze vindt korting in strijd met het recht op eigendom. Ze wordt in dit kort geding gesteund door de seniorenvereniging KBO Brabant.

Korting in strijd met Europese regels
Het pensioenfonds verloskundigen heeft aangekondigd dit jaar 0,4% te zullen korten. Voor de gepensioneerde is dat een korting van bijna 8 euro per maand. Volgens de advocaat van de gepensioneerde verloskundige is deze korting in strijd met artikel 17 van het Handvest van de Europese Unie. Dit artikel garandeert recht op eigendom. Aantasting ervan is alleen mogelijk in het algemeen belang.

Mag wel of mag niet
De rechter staat voor de afweging of korten op pensioenen in Nederland wel of niet mag, of korting wel of niet een algemeen belang dient en of de gepensioneerde verloskundige met een korting van bijna 8 euro per maand substantieel wordt getroffen of niet.

Uitspraak met grote gevolgen
De advocaat van het pensioenfonds erkende dat de pensioenrichtlijn geen regels bevat over korten. De advocaten van beide partijen verwachten niet dat de rechter een principiële uitspraak zal doen over kortingen. Als hij korten verbiedt, dan zou dat ingrijpende gevolgen hebben voor het Nederlandse pensioenstelsel. 
Reageer op dit item