VVD-senatoren lieten zich in pensioendiscussie (2014) onder druk zetten

donderdag 13 oktober 2016
Thema's:  Blog

Steeds vaker komt de vraag op waarom de Eerste Kamer in december 2014 akkoord ging met nieuwe rekenregels voor de pensioenfondsen, vooral nu die regels voor gepensioneerden zo desastreus dreigen uit te werken. Om eraan te voldoen zullen verschillende bedrijfstakpensioenfondsen en sommige bedrijfspensioenfondsen volgend jaar waarschijnlijk wederom op hun pensioenuitkeringen moeten korten.
Dat komt omdat door deze nieuwe regels pensioenfondsen bij tegenvallende economische ontwikkelingen veel hogere financiële reserves moeten aanhouden. Dat gaat ten koste van de indexering en volgend jaar dus mogelijk ook ten koste van de hoogte van sommige pensioenen én de pensioenopbouw van werkenden!

Senatoren gingen overstag
Het was eind 2014 voor het kabinet kantje boord bij de besluitvorming. In de Eerste Kamer bestond twijfel over de juistheid van de nieuwe regels en de haast waarmee het kabinet ze wilde doorvoeren.

VVD-ers twijfelden
Ook verschillende VVD-senatoren, waren kritisch op de kabinetsplannen en dreigden tegen te stemmen evenals de senatoren van D66, maar deze VVD-ers veranderden van mening, toen uit de partij het bericht kwam, dat ze niet verzekerd zouden zijn van een plek op de kandidatenlijst als ze tegen zouden stemmen, een niet ongebruikelijke vorm van partijdiscipline.

Waarom overstag?
Waarom was het kabinet er dan toch zo op gebrand om de nieuwe pensioenregels er doorheen te rammen?      
Uit berekeningen van het ABP bleek, dat de werkgeverspremie voor ambtenaren aanmerkelijk omhoog zouden moeten als de oude regels zouden blijven bestaan.
Door op de valreep akkoord te gaan met de nieuwe regels, bespaarden senatoren van zowel VVD als D66 het kabinet een begrotingsstrop van 2 miljard euro. Dat zou het kabinet anders kwijt zijn aan hogere premielasten voor ambtenaren.

Non-document
We vinden de bevestiging hiervan in een non-document (dat is een document dat officieel niet bestaat) van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid waarop wij de hand wisten te leggen.

Daarin staat letterlijk:
Het ABP heeft, op basis van het wetsvoorstel het premiepercentage voor 2015 vastgesteld op 19,6%. Op basis van het huidig ftk zou de premie omhoog moeten naar 25,0% (ruwe schatting). Dit betekent ruwweg € 2 mrd. meer premie, een forse strop voor de begroting.21-07-2019 15:13

Maar dat wil Rutte III niet

21-07-2019 14:45

Als leden van de Eerste Kamer, de Chambre de Réflection, zich zo onder druk laten zetten door hun partij, moeten ze voor het leven geroyeerd kunnen worden voor deelname in de politiek. Diezelfde dag dat het nFTK door de Eerste Kamer werd gejast, speelde ook de Zorgverzekeringswet van minister Schippers. Die haalde het niet omdat enkele dissidente senatoren tegen de beperking van de vrije artsenkeuze waren. Het kan dus wel.

21-07-2019 13:47

Diefstal van ons ingelegde geld. Dit is niet de eerste keer dat onze volksvertegenwoordiging ons een oor aan naait

21-07-2019 13:13

Dat dus. Je mooie baantje niet krijgen van de partij als je tegen de veel te lage rekenrente stemt. Maffiapraktijken van de VVD pur sang!

05-10-2016 10:05

Ben absoluut niet verbaasd. /

04-10-2016 09:04

En dit is nog maar het begin !!

04-10-2016 08:15

Als de Europese bank zou stoppen met het verstrekken van goedkoop geld aan banken tegen lage rente en het opkopen van obligaties dan zouden de pensioenfondsen weer normaal kunnen verdienen aan investeringen. Dan zouden de pensioenfondsen voldoende reserves kunnen opbouwen.

03-10-2016 19:56

Alsje het pprogramma zwarte zwanenziet,weet je dat wij alallemaal bestolen worden.

03-10-2016 12:45

12 honderd miljard in de pot en de regering maar goedkoop lenen

03-10-2016 09:47

Op het haagse pluche zitten erg veel onbetrouwbare zogenaamde volkvertegenwoordigers

 
Reageer op dit item